RADA FUNDACJI

Sławomir Gawlas
Barbara Gieysztor
Hubert Izdebski – sekretarz
Maria Koczerska – przewodnicząca
Zofia T. Kozłowska – wiceprzewodnicząca
Roman Michałowski
Stanisław Suchodolski
Michał Tymowski