REGULAMIN

REGULAMIN NAGRODY IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA

W 2001 r. Fundacja Naukowa im. Aleksandra Gieysztora ustanowiła Nagrodę im. Aleksandra Gieysztora (1916-1999), pierwszego dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, prezesa Polskiej Akademii Nauk, dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, wielkiego Uczonego i Obywatela. Zmiany w regulaminie zostały dokonane na posiedzeniu Rady i Zarządu Fundacji 22 czerwca 2021 r.

 1. Celem nagrody im. Aleksandra Gieysztora (zwanej dalej: Nagrodą) jest propagowanie osoby i dokonań Aleksandra Gieysztora oraz historii średniowiecznej, głównej tematyki Jego zainteresowań, a także promowanie młodych badaczy.
 2. Nagroda przyznawana jest za najlepsze publikacje naukowe młodych autorów dotyczące dziejów średniowiecza, opublikowane w ostatnich dwóch latach.
 3. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: za najlepsze publikacje książkowe dla autorów do 35 roku życia oraz za najlepsze artykuły zamieszczane w czasopismach naukowych dla autorów do 32 roku życia. W obu kategoriach decyduje wiek autora w momencie wydania publikacji.
 4. Zgłoszenia (wraz z jednym egzemplarzem publikacji, który nie podlega zwrotowi) należy przesyłać na adres Fundacji do końca grudnia.
 5. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać pisemnie (z uzasadnieniem) profesorowie i doktorzy habilitowani oraz redaktorzy czasopism naukowych. Do Nagrody należy zgłaszać prace opublikowane z datą wydania w roku poprzedzającym zgłoszenie oraz w roku zgłoszenia.
 6. Nagrodę przyznaje Jury (liczące od 3 do 5 osób) powołane przez Zarząd Fundacji.
 7. Nagrodę stanowi dyplom oraz gratyfikacja pieniężna. Wysokość gratyfikacji uzależniona jest od środków zgromadzonych na funduszu Nagrody i może się zmieniać.
 8. Wręczenie Nagrody dokonuje się na uroczystym posiedzeniu zwołanym przez Zarząd Fundacji.
 9. Informacja o przyznaniu Nagrody będzie podana do wiadomości publicznej.
 10. Jury ma prawo nie przyznać nagrody w danym roku albo przyznać ją tylko w jednej kategorii.
 11. Zmian w regulaminie Nagrody może dokonywać Rada i Zarząd Fundacji.

Fundusz Nagrody stanowią dobrowolne składki, wpłaty, dary i zapisy ofiarodawców – osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy, pragnących w ten sposób uczcić pamięć Profesora Aleksandra Gieysztora oraz wesprzeć rozwój badań historycznych w Polsce.

Wpłaty na fundusz Nagrody przyjmowane są na konto Fundacji Naukowej im. Aleksandra Gieysztora: BNP PARIBAS 50 1600 1462 1824 1522 6000 0001 (z dopiskiem: Nagroda im. A. Gieysztora)