ZARZĄD FUNDACJI

dr hab. Piotr Węcowski, prezes

dr hab. Przemysław Mrozowski, wiceprezes

dr Marta Piber-Zbieranowska, sekretarz

dr hab. Aneta Pieniądz, członek